​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Hai nước đã ký kết các hiệp định: Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật (3/5/1995); Hiệp định Thương mại (3/5/1995); Hiệp định vận chuyển hàng không (9/5/2001); Nghị định thư về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (6/2005);  Nghị định thư về lập UBHH; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định về hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp (5/2007).

Kim ngạch thương mại 2 chiều những năm gần đây:
179,9 triệu USD (năm 2003); 325,2 triệu USD (năm 2004); 156,182 triệu USD (năm 2006) và 44,4 triệu USD (Tháng 5/2008).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​