Ngày 28/11/2017, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đã đến chào xã giao Thủ tướng Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah và Bộ trưởng Văn phòng Quốc vương Kuwait Sheikh Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

123.jpeg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​