Ngày 21/11/2017, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh làm việc với Trợ lí Ngoại trưởng Kuwait phụ trách Châu Á Ngài Ali Suleiman Al-Saeed, để thảo luận các vấn đề khu vực và các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

WhatsApp Image 2017-11-30 at 11.05.37 AM.jpeg 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​