Ngày 13/11/2017, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đã trình thư Ủy nhiệm lên Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

WhatsApp Image 2017-11-30 at 10.57.42 AM.jpeg 

​​

QT KW.JPG​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​