​​WhatsApp Image 2017-10-25 at 5.25.54 AM.jpeg

Hôm 19/10/2017, tại trụ sở Đại sứ quán Lào, Đại sứ Việt Nam Trịnh Minh Mạnh gặp gỡ và làm việc với Đại sứ Lào tại Kuwait​ Ngài Phuangkeo Langsy.


WhatsApp Image 2017-10-25 at 5.25.54 AM (1).jpeg

Lưu bút của Đại sứ Trịnh Minh Mạnh tại Đại sứ quán Lào

WhatsApp Image 2017-10-25 at 5.25.55 AM (1).jpeg

WhatsApp Image 2017-10-25 at 5.25.52 AM.jpeg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​