​​Đại sứ Việt Nam gặp gỡ Trợ lý Ngoại trưởng Kuwait phụ trách Lễ tân Ngài Dhari Al-Arjan ngày 8/10/2017​


WhatsApp Image 2017-10-25 at 5.19.04 AM.jpeg

Trợ lý Ngoại trưởng Kuwait phụ trách Lễ tân Ngài Dhari Al-Arjan​ và Đại sứ Việt Nam Trịnh Minh Mạnh  

WhatsApp Image 2017-10-25 at 5.19.04 AM (1).jpeg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​