• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CÔ-OÉT


 • Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Cô-oét

  - Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait
  - ĐT:  + 965-2531 1450 - 2535 1593 (Tổng đài)
            + 965 2535 9664 – 965 9095 7467 (Bộ phận Lãnh sự, Bảo hộ công dân)
  - Fax: + 965-2535 1592
  - P.O. Box: 1232 Dasman 15463, Kuwait
  - E-mail: vnemb.kw@mofa.gov.vn
  - Website: http://vnembassy-dasman.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx​

  Giờ làm việc: 8h00 – 14h00
  Nghỉ: Thứ Sáu, Thứ Bảy

  Danh sách cán bộ Ngoại giao

  1. Ông Nguyễn Hồng Thaobac Binh Minh.JPG
  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền
  ĐT: +965-25351593

  2. Ông Nguyễn Văn Niêmbac Binh Minh.JPG
  Tham tán, Người thứ Hai, phụ trách Chính trị & Quản trị
  ĐT: +965-25311450 
  E-mail: niemvan2789@gmail.com ​

 • 3. Ông Lê Bá Ngọc
  Tham tán phụ trách Kinh tế ,Thương mại & Lao động
  ĐT: + 965-25311450; + 965-25351593 ext 106
  Di động: +965 6773 9067
  Email: lebangoc11@yahoo.com

  4. Ông Trần Hương
  Bí thư thứ Nhất, phụ trách Lãnh sự, Văn hóa, Báo chí
  ĐT: +965- 2535 9664

 • Di động:  +965 9095 7467
  Email: trungant0509@gmail.com

  5. Ông Trương Phú Phong
  Bí thư thứ Ba, Thư kí Đại sứ, phụ trách Lễ tân, Hành chính
  ĐT: +965-2531 1450; +965-25351593
  Email: truongphuphong@mofa.gov.vn

  6. Ông Trần Thế Dũng
  Nhân viên kế toán
  ĐT: +965 – 2535 1593
  E-mail: thedung58@gmail.com

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​